Đánh dấu x vào ô ở cột đúng hoặc không đúng cho phù hợp với câu hỏi sau:

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

Bài tập 1: Đánh dấu x vào ô ở cột đúng hoặc không đúng cho phù hợp với câu hỏi sau:

Việc nuôi tôm, cá có giá trị xuất khẩu đem lại những lợi ích gì?

STTLợi íchĐúngKhông đúng
1Tận dụng được đất đai nông nghiệp ở địa phương
2Tận dụng được các nguồn thức ăn tự nhiên ở ruộng lúa, ao, hồ, sông ngoi, kênh rạch
3Làm cho các loài tôm, cá, ngày càng đa dạng, phong phú về chủng loại
4Đem lại nguồn thu ngoại tệ cho địa phương, đất nước.
5Giảm bớt sự ô nhiễm môi trường
6Tận dụng được nguồn lao động địa phương và đem lại lợi nhuận cao cho người nuôi thủy sản
7Tạo được việc làm cho nhiều người lao động ở địa phương

Bài làm:

STTLợi íchĐúngKhông đúng
1Tận dụng được đất đai nông nghiệp ở địa phươngx
2Tận dụng được các nguồn thức ăn tự nhiên ở ruộng lúa, ao, hồ, sông ngoi, kênh rạchx
3Làm cho các loài tôm, cá, ngày càng đa dạng, phong phú về chủng loạix
4Đem lại nguồn thu ngoại tệ cho địa phương, đất nước.x
5Giảm bớt sự ô nhiễm môi trườngx
6Tận dụng được nguồn lao động địa phương và đem lại lợi nhuận cao cho người nuôi thủy sảnx
7Tạo được việc làm cho nhiều người lao động ở địa phươngx

  • 18 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải công nghệ 7 VNEN