Tìm những điểm khác biệt giữa vacxin vô hoạt và vacxin nhược độc, điền vào vị trí thích hợp theo mẫu sau:

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Tìm những điểm khác biệt giữa vacxin vô hoạt và vacxin nhược độc, điền vào vị trí thích hợp theo mẫu sau:

Đặc điểm

Vacxin vô hoạt

Vacxin nhược độc

Cách xử lí mầm bệnh

Độ an toàn

Hiệu lực

Thời gian miễn dịch

Bài làm:

Đặc điểm

Vacxin vô hoạt

Vacxin nhược độ

Cách xử lí mầm bệnh

Cho vật nuôi tiêm, chủng, uống với lượng vừa đủ theo hướng dẫn

Cho vật nuôi tiêm, chủng, uống với lượng ít, cần đảm bảo điều kiện nhiệt độ

Độ an toàn

Cao

Thấp

Hiệu lực

Không cao

Cao nhưng dễ gây bệnh trở lại

Thời gian miễn dịch

Ngắn

Lâu dài

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021