Bằng hiểu biết thực tế hay từ ti vi, đài, báo,... trả lời các câu hỏi sau:

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động khởi động

Bằng hiểu biết thực tế hay từ ti vi, đài, báo,... trả lời các câu hỏi sau:

  • Em đã từng chăm sóc hoặc từng chứng kiến một con vật nuôi bị bệnh chưa? Hãy mô tả những đặc điểm khác thường của con vật bị bệnh mà em đã quan sát được
  • Kể tên những bệnh mà vật nuôi thường mặc trong thời gian gần đây. Khi vật nuôi bị bệnh cần phải làm gì?
  • Để phòng bệnh cho vật nuôi cần làm những việc gì?

Bài làm:

  • Em đã từng chăm sóc hoặc từng chứng kiến một con vật nuôi bị bệnh chưa. Khi bị bệnh em thấy chúng có những biểu hiện như chán ăn, uể oải, không chạy nhảy hoạt động nhiều như trước, nằm ì ra, mắt lờ đờ,..l
  • Kể tên những bệnh mà vật nuôi thường mặc trong thời gian gần đây như lợn tai xanh, cúm gà, dịch tả lợn châu Phi,... Khi vật nuôi bị bệnh cần phải cách li, đi báo cán bộ thú y, xử lí vệ sinh chuồng trại bằng vôi bột, phun thuốc sát trùng, không bán giết mổ vật nuôi ốm,...
  • Để phòng bệnh cho vật nuôi cần làm những việc nhưu thường xuyên kiểm tra phát hiện sớm vật nuôi bị bệnh, thức ăn, chuồng trại đảm bảo vệ sinh, tiêm phòng đầy đủ

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021