Công nghệ VNEN 7 bài 7: Nông nghiệp hữu cơ trong trồng trọt

  • 1 Đánh giá

Giải bài 7: Nông nghiệp hữu cơ trong trồng trọt- Sách VNEN công nghệ lớp 7 trang 40. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A.Hoạt động khởi động

Trả lời các câu hỏi sau:

1.Hãy kể tên một số sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

2.Em hiểu thế nào là nông nghiệp hữu cơ.

=> Xem hướng dẫn giải

B, Hoạt động hình thành kiến thức

1.Khái niệm, ý nghĩa của nông nghiệp hữu cơ

a.Đọc thông tin

b.Trả lời các câu hỏi sau

  • Nông nghiệp hữu cơ là gì? Tại sao sản xuất nông nghiệp hữu cơ lại được mọi người quan tâm?
  • Điền Đ(đúng) hoặc S(sai) vào cột Đúng /Sai trong bảng sau đây để xác định điểm và ý nghĩa của sản xuất nông nghiệp hữu cơ

=> Xem hướng dẫn giải

2. Các nguyên tắc của nông nghiệp hữu cơ

a. Đọc thông tin sau:

b. Chọn câu trả lời đúng

Câu 1: Nguyên tắc về sức khỏe trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ là:

A.quan tâm đến sức khỏe của con người

B. quan tâm đến sức khỏe của các loài sinh vật

C. quan tâm đến sức khỏe của đất và các tahnf phần sinh thái khác

D.Cả A,B và C

Câu 2: Nguyên tắc về sinh thái trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ là:

A.quan tân đến tính bền vững của hệ sinh thái

B. phương thức sản xuất dựa trên các quy luật sinh thái

C quan tâm đến tính đa dạng trong hệ sinh thái

D. phương thức sản xuất phải dựa trên các quy luật sinh thái và quan tâm đến tính bền vững của hệ sinh thái

Câu 3: Nguyên tắc về công bằng trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ là

A.đảm bảo sự công bằng trong xã hội con người

B.đảm bảo sự công bằng giữu người giàu và người nghèo

C. đảm bảo sự công bằng với môi trường

D. đảm bảo sự công bằng với môi trường và tất cả mọi sinh vật trên trái đất

Câu 4: Nguyên tắc về tính cẩn trọng trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ là

A.đảm bảo sức khỏe và sự giàu mạnh của các thế hệ hiện tại

B.đảm bảo sức khỏe và sự giàu mạnh của các thế hệ tương lai

C.sức khỏe và sự giàu mạnh của các thế hệ hiện tại, tương lai của môi trường

D. cả A,B,C

=> Xem hướng dẫn giải

3. Phương pháp trồng các loại rau, củ hữu cơ trong vườn nhà

a.Đọc thông tin

b.Trả lời các câu hỏi sau:

  • Tại sao cần lựa chọn các loại giống có khả năng chống chịu sâu bệnh khi sản xuất rau củ quả hữu cơ?
  • Khi trồng rau, củ theo phương pháp canh tác hữu cơ cần sử dụng những loại phân bón gì?
  • Tại sao cần phải tiến hành luân canh cây trồng?
  • Thường xuyên kiểm tra cây trồng và loại bỏ các phần bị sâu bệnh hoặc trứng sâu bằng tay có ý nghĩa gì?
  • Tại sao cần sử dụng nước sạch trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ?
  • Tại sao trong khu vườn trồng rau, củ hoặc các khu vực trồng các lại cây khác người ra hay trồng hoa?

=> Xem hướng dẫn giải

4. Quy trình sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP

a. Đọc thông tin

b. Viết các nội dung chính của các bước trong quy trình sản xuất rau hữu cơ theo tiêu chuẩn VietGAP vào bảng sau:

Tên bước

Ý nghĩa của các bước

Bước 1: Lựa chọn vùng sản xuất

Bước 2: Tạo khu vực cách li

Bước 3: Làm phân bón

Bước 4: Làm đất

Bước 5: Trồng trọt, chăm sóc

Bước 6: Quản lí sâu bệnh, dịch

Bước 7: Thu hoạch và sơ chế

Bước 8: Dán nhãn cho sản phẩm

=> Xem hướng dẫn giải

C-D. Hoạt động luyện tập và vận dụng

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

1. Tìm hiểu các biện pháp sản xuất nông nghiệp hữu cơ trong chăn nuôi

2. Sưu tầm các hình ảnh và thông tin về vai trò của các loại côn trùng có ích cho sản xuất nông nghiệp

=> Xem hướng dẫn giải


  • 133 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải công nghệ 7 VNEN