Với hiểu biết của mình qua sách, báo, tivi,.... và thực tế ở địa phương hãy sắp xếp tên các công cụ sau đây vào các cột sao cho phù hợp:

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động khởi động

Liên hệ thực tế và trả lời các câu hỏi sau:

a. Với hiểu biết của mình qua sách, báo, tivi,.... và thực tế ở địa phương hãy sắp xếp tên các công cụ sau đây vào các cột sao cho phù hợp:

hái cày cọn nước bừa

mai cối xay thóc cuốc liềm

guồng nước thuổng gầy sòng cối giã gạo

gầu dai xẻng néo đập lúa

Dùng trong trồng cây

Dùng trong thu hoạch

Dùng trong chế biến bảo quản

b. Hãy kể tên những máy móc thiết bị dùng trong nông nghiệp mà em biết

Bài làm:

a.

Dùng trong trồng cây

Dùng trong thu hoạch

Dùng trong chế biến bảo quản

Cày, cọn nước, bừa, mai, cuốc, guồng nước, thuổng, gầu sòng, gầu dai, xẻng

Hái, liềm, nẻo đập lúa

Cối giã gạo, cối xay thóc

b.Những máy móc thiết bị dùng trong nông nghiệp mà em biết: máy cày, liềm, chép, cuốc, xẻng, máy bơm, máy gặt,....

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021