Nghiên cứu kĩ thuật trồng cây keo trong bảng sau, ghép đôi các bước với từng hình tương ứng:

  • 1 Đánh giá

b. Nghiên cứu kĩ thuật trồng cây keo trong bảng sau

Ghép đôi các bước với từng hình tương ứng:

Bước 1Bước 3Bước 5Bước 7
Bước 2Bước 4Bước 6Bước 8

Bài làm:

Bước 1Hình 7.1Bước 3Hình 7.2Bước 5Hình 7.3Bước 7Hình 7.4
Bước 2Hình 7.5Bước 4Hình 7.6Bước 6Hình 7.7Bước 8Hình 7.8

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải công nghệ 7 VNEN