Với các hình ảnh ở cột 1,2 so sánh về chi phí sức lao động, năng suất lao động, chất lượng

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Vai trò của máy lâm nghiệp

a.Quan sát hình 1 và đọc thông tin

b. Trả lời câu hỏi:

  • Với các hình ảnh ở cột 1,2 so sánh về chi phí sức lao động, năng suất lao động, chất lượng
  • Kể một số đồ dùng bằng gỗ mà chỉ có nhờ máy móc lâm nghiệp mới làm được
  • Nêu vai trò của máy lâm nghiệp

Bài làm:

Với các hình ảnh ở cột 1,2 dễ thấy ở cột 2 chi phí sức lao động giảm , năng suất lao động , chất lượng đều tăng hơn nhiều lần so với cột 1

  • Một số đồ dùng bằng gỗ mà chỉ có nhờ máy móc lâm nghiệp mới làm được như:giấy, bút, bàn ghế
  • Nêu vai trò của máy lâm nghiệp: giúp chúng ta giảm sức lao động, tăng năng suất cũng như chất lượng để tạo ra các sản phẩm từ nông nghiệp đồng thời bảo vệ khai thác rừng một cách tốt nhất
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải công nghệ 7 VNEN