Quan sát hình 2, điển tên mô tả vật nuôi có biểu hiện bị bệnh vào cột "tên hình" trong bảng dưới đây cho phù hợp

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Hãy tập phát hiện vật nuôi bị bệnh

Quan sát hình 2, điển tên mô tả vật nuôi có biểu hiện bị bệnh vào cột "tên hình" trong bảng dưới đây cho phù hợp

Bài làm:

Điền lần lượt như sau:

1 C

2 D, E

3 G

4 B

5 A

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021