Phân bón có tác dụng như thế nào đối với đất trồng, năng suất và chất lượng nông sản?

  • 1 Đánh giá

2. Tác dụng của phân bón

Quan sát hình 1:

Trả lời câu hỏi sau:

Phân bón có tác dụng như thế nào đối với đất trồng, năng suất và chất lượng nông sản?

Bài làm:

Phân bón có tác dụng tăng độ phì nhiêu cho đất. Khi bón phân một cách hợp lí sẽ làm tăng hàm lượng protein, đất trồng trở nên phì nhiêu từ đó giúp nâng cao năng suất cho cây trồng

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải công nghệ 7 VNEN