Với hiểu biết của mình qua sách, báo, tivi,... và thực tế ở địa phương, hãy trả lời các câu hỏi sau:

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động khởi động

1. Với hiểu biết của mình qua sách, báo, tivi,... và thực tế ở địa phương, hãy trả lời các câu hỏi sau:

a. Hãy kể tên những máy móc và thiết bị được sử dụng trong nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp ( còn được gọi là máy nông nghiệp, máy lâm nghiệp, và máy ngư nghiệp)

b. Máy móc và thiết bị dùng trong nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp có vai trò như thế nào trong việc giảm chi phí sức lao động, tăng năng suất lao động, tăng sản lượng và chất lượng sản phẩm?

Bài làm:

1. a. Những máy móc và thiết bị được sử dụng trong nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp ( còn được gọi là máy nông nghiệp, máy lâm nghiệp, và máy ngư nghiệp) như; máy cày, máy bừa, máy gặt, máy xay lúa, cưa, tàu đánh cá,...

b. Máy móc và thiết bị dùng trong nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp có vai trò quan trọng trong việc giảm chi phí sức lao động, tăng năng suất lao động, tăng sản lượng và chất lượng sản phẩm vì chúng giups con người trong tất cả các hoạt động từ việc trồng trọt, cấy, chăm sóc, chế biến, bảo quản cho đến việc vận chuyển sản phẩm. Ngoài ra còn giúp cho sức lao động của con người được giảm nhẹ, năng suất lao động, tổng sản lượng và chất lượng sản phẩm được nâng cao

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021