Hãy áp dụng một trong số các biện pháp học được để góp phần làm giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong trồng trọt, chăn nuôi hoặc nuôi trồng thủy sản ở gia đình, địa phương em.

  • 1 Đánh giá

D. Hoạt động vận dụng

1. Hãy áp dụng một trong số các biện pháp học được để góp phần làm giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong trồng trọt, chăn nuôi hoặc nuôi trồng thủy sản ở gia đình, địa phương em. Chia sẻ kết quả đạt được với các bạn và thầy/ cô giáo.

Bài làm:

Ví dụ: Một số biện pháp để góp phần làm giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong trồng trọt, chăn nuôi hoặc nuôi trồng thủy sản ở gia đình, địa phương em

  • Xây hầm biogas
  • Xử lí ao sạch sẽ trước khi thả con giống
  • Phân chuông đem ra đồng ủ hoai rồi mới đem bón cây
  • Rơm, mạ, xác thực vật sau khi thu hoạch không sử dụng đem ủ hoai để phân hủy thành phân hữu cơ....
  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021