Chọn đúng (Đ) hay sai(S) trong những yêu cầu và bện pháp nuôi dưỡng vật nuôi giống đực sau đây:

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Chọn đúng (Đ) hay sai(S) trong những yêu cầu và bện pháp nuôi dưỡng vật nuôi giống đực sau đây:

Bài làm:

Chọn đáp án như sau:

1.S

2.Đ

3.Đ

4.Đ

5.S

6.Đ

7.S

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải công nghệ 7 VNEN