Ghép nội dung ở cột 1 với nội dung ở cột 3 trong bảng dưới đây sao cho phù hợp:

  • 1 Đánh giá

3. Phòng bệnh cho vật nuôi bằng vácxin

a. Đọc thông tin;

b. Trả lời các câu hỏi sau:

Câu 1: Ghép nội dung ở cột 1 với nội dung ở cột 3 trong bảng dưới đây sao cho phù hợp:

Bài làm:

Ghép nội dung như sau:

1C

2D

3B

4A

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải công nghệ 7 VNEN