Công nghệ VNEN 7 bài 3: Phân bón cây trồng

  • 1 Đánh giá

Giải bài 2: Phân bón cây trồng- Sách VNEN công nghệ lớp 7 trang 17. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động

Trả lời câu hỏi:

  • Kể tên các loại phân bón cho cây trồng mà em biết?
  • Phân bón có vai trò như thế nào đối với câu trồng và đất trồng?
  • Kể tên các biện pháp bón phân cho cây trồng mà em biết?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Phân bón và cách bón phân.

a. Đọc thông tin:

b. Sử dụng các thông tin vừa đọc hoàn thành phiếu học tập sau:

Phiếu hoc tập

1.Sắp xếp tên các loại phân bón cụ thể sau vào nhóm thích hợp:

a. Cây điền thanh

b. Phân trâu bò

c.Super lân

d.DAP (phân bón chứa N.P)

e. Phân lợn

g. Phân NPK

H. Nitragin (chứa vi sinh vật chuyển hóa đạm)

i-Bèo dâu

k-Khô dầu dừa

i-Urê(Phân bón chứa N)

Nhóm phân bón

Loại phân bón

Phân hữu cơ

Phân hóa học

Phân vi sinh

2.Nêu các cách bón phân và mục đich của mỗi cách đó

Cách bón phân

Mục đích

Bón lót

Bón thúc

=> Xem hướng dẫn giải

2. Tác dụng của phân bón

Quan sát hình 1:

Trả lời câu hỏi sau:

Phân bón có tác dụng như thế nào đối với đất trồng, năng suất và chất lượng nông sản?

=> Xem hướng dẫn giải

3. Đặc điểm, tính chất và cách sử dụng của các loại phân bón

a. Đọc thông tin:

b. Trả lời các câu hỏi sau:

  • Tại sao phân vi sinh lại khuyến khích sử dụng trong trồng trọt? Ở gia đình hoặc các địa phương em đã sử dụng những phân vi sinh nào trong trồng trọt?
  • Trong trồng trọt nên tăng cường sử dụng loại phân bón nào để vừa đảm bảo cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho cây vừa làm tăng độ phì nhiêu của đất? Vì sao?
  • Tại sao nên kết hợp bón phân hữu cơ với phân vô cơ trong trồng trọt?

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động luyện tập

Làm các bài tập tình huống sau:

Tình huống 1: Ông Cường nuôi vài chục con lợn nhưng không gom phân lợn lại để ủ và bón phân đồng ruộng mà thường xuyên dùng vòi phun nước để phân lợn thoát ra cống nước. Ông Cường nói rằng, bốn phân hoá học cho cây vừa có hiệu quả nhanh vừa không mất vệ sinh, ủ phân lợn đêm bốn rất mất công. Theo em, suy nghĩ và việc làm của ông Cường đúng hay sai? vì sao?

Tình huống 2: bà Phượng có vài sào ruộng chuyện trồng rau xanh để bán. Trước đây, bà thường dùng phân hữu cơ ủ hoai mục để bón lót. Vài năm gần đây bà Phượng chỉ dùng phân hoá học, nhất là phân đạm vì thấy rau được bố phân đạm lớn nhanh và chóng cho thuê hoạch. Việc sử dụng phân đạm liên tục trong nhiều năm để bón cho rau xanh có ảnh hưởng như thế nào đất trồng rau và người sử dụng rau? Em sẽ giải thích như thế nào để bà Phượng thấy đổi cách bón phân cho rau?

=> Xem hướng dẫn giải

D. Hoạt động vận dụng

Tìm hiểu ở gia đình và địa phương em đã sử dụng những loai phân bón nào và sử dụng ra sao? Có thể giải thích cho mọi người về sự cần thiết phải tăng cường sản xuất, sử dụng phân hữu cơ ủ hoai mục để bón cho cây trồng đồng rộng.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 28 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải công nghệ 7 VNEN