Tìm hiểu ở gia đình và địa phương em đã sử dụng những loai phân bón nào và sử dụng ra sao? Có thể giải thích cho mọi người về sự cần thiết phải tăng cường sản xuất, sử dụng phân hữu cơ ủ hoai mục để bón cho cây trồng đồng rộng.

  • 1 Đánh giá

D. Hoạt động vận dụng

Tìm hiểu ở gia đình và địa phương em đã sử dụng những loai phân bón nào và sử dụng ra sao? Có thể giải thích cho mọi người về sự cần thiết phải tăng cường sản xuất, sử dụng phân hữu cơ ủ hoai mục để bón cho cây trồng đồng rộng.

Bài làm:

  • Ở gia đình và địa phương em đã sử dụng những loai phân bón NPK cho các loại cây như xoài, thanh long
  • Trong trồng trọt nên sử dụng phân hữu cơ để đảm bảo vừa cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cho cây vừa làm tăng độ phì nhiêu của đất vì phân hữu cơ có chứa một lượng dinh dưỡng khá cao và khi được chôn dưới đất trong một khoảng thời gian nhất định các vi sinh vật có chứa trong đất sẽ phân hủy lượng dinh dưỡng đó hiến cho đất trở nên phì nhiêu, tơi xốp, giàu chất dinh dưỡng và không làm hai tới đất
  • 49 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021