Các thông tin gì về khí hậu, thời tiết mà các kĩ sư nông nghiệp quan tâm? Các thông tin này đo được nhờ các thiết bị gì?

  • 1 Đánh giá

2. Ứng dụng công nghệ thông tin trong nông nghiệp

a. Quan sát hình 2, đọc thông tin sau và trả lời câu hỏi:

  • Các thông tin gì về khí hậu, thời tiết mà các kĩ sư nông nghiệp quan tâm? Các thông tin này đo được nhờ các thiết bị gì?
  • Làm sao có thể biết được các thông tin này mà không cần đến tận nơi canh tác?
  • Có thể thay đổi ánh sáng nhiệt độ, độ ẩm, bổ sung ohaan bón cho cây trồng bằng những cách nào?

Bài làm:

  • Các thông tin về khí hậu, thời tiết như ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa,... là những điều mà các kĩ sư nông nghiệp quan tâm. Các thông tin này đo được nhờ các thiết bị như các bộ cảm biến có kèm camera
  • Để có thể biết được các thông tin này mà không cần đến tận nơi canh tác các kĩ sư phân tích dựa theo thông tin mà máy tính gửi về từ những bộ cảm biến.
  • Có thể thay đổi ánh sáng nhiệt độ, độ ẩm, bổ sung phân bón cho cây trồng bằng những cách thủ công hoặc hoàn toàn tự động nhờ phần mềm máy tính và các hệ thống tự động

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021