Thụ tinh nhân tạo là gì? Trong chăn nuôi, thụ tinh nhân tạo mang lại lợi ích gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Thụ tinh nhân tạo là gì? Trong chăn nuôi, thụ tinh nhân tạo mang lại lợi ích gì?

Bài làm:

  • Thụ tinh nhân tạo là khai thác tinh dịch từ những đực giống tootsm bảo quản để sử dụng phối giống theo mục đích chăn nuôi
  • Thụ tinh nhân tạo mang lại lơi ích trong sinh sản và nhân giống vật nuôi, nhân nhanh đàn giống mang đặc điểm tốt của vật nuôi bố mẹ, nâng cao hiệu quả chăn nuoi, bảo quản được nguyên liệu di truyền lại dễ vận chuyển, có thể xác định được giới tính phôi trước khi cấy để cho sinh sản theo mục đích

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải công nghệ 7 VNEN