Vì sao sau khi tuốt lúa lại cần phải phơi lúa hoặc đem đi sấy lua ngay mà không để lúa tươi đánh đống lại?

  • 1 Đánh giá

3. Vì sao sau khi tuốt lúa lại cần phải phơi lúa hoặc đem đi sấy lua ngay mà không để lúa tươi đánh đống lại?

Bài làm:

Sau khi tuốt lúa lại cần phải phơi lúa hoặc đem đi sấy lúa ngay mà không để lúa tươi đánh đống lại vì lúa mới thu hoạch thường có độ ẩm cao từ 20 - 27%. Để lúa không bị hư hỏng hoặc giảm phẩm chất thì trong vòng 48 giờ sau khi thu hoạch phải làm khô lúa để độ ẩm chỉ còn 20%. Khi thóc có độ ẩm 13 - 14% có thể bảo quản được từ 2 - 3 tháng, nếu muốn bảo quản dài hơn 3 tháng thì độ ẩm của thóc tốt nhất từ 12 - 12,5% nên cần phải đem đi sấy ngay tránh tình trạng thóc ngấm nước, hư hỏng

  • 190 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải công nghệ 7 VNEN