Nguồn lợi hải sản gồm những loại nào? Nguồn lợi hải sản của Việt Nam có đặc điểm như thế nào?

 • 1 Đánh giá

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Nguồn lợi hải sản nước ta

 • Nguồn lợi hải sản gồm những loại nào? Nguồn lợi hải sản của Việt Nam có đặc điểm như thế nào?
 • Đặc điểm tự nhiên nước ta có gì thuận lợi cho việc khai thác nguồn lợi hải sản?

Bài làm:

 • Nguồn lợi hải sản gồm những loại: cá biển, động vật thân mềm, động vật giáp xác, da gai, thực vật biển.
 • Nguồn lợi hải sản của Việt Nam có đặc điểm là:
  • Đa dạng về thành phần các giống, các loại hải sản
  • Sống phân tán, ít tập trung
  • Thành phần loài chủ yếu bao gồm các loài có kích thước nhỏ, tốc độ sinh trưởng và sức sinh sản cao...
 • Đặc điểm tự nhiên nước ta có những thuận lợi cho việc khai thác nguồn lợi hải sản là:
  • Nước ta có 3260 km đường bờ biển, ven biển có nhiều đầm lầy, đảo, quần đảo lớn nhỏ
  • Nằm ở khu vực nhiệt đới gió mùa nên có sự đa dạng rất cao về thành phần các giống, loài hải sản.

 • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải công nghệ 7 VNEN