Nông nghiệp nước ta có những tiến bộ như thế nào? Nông nghiệp nước ta còn có những điểm hạn chế nào? Em hãy thử đề xuất cách khắc phục những hạn chế đó?

 • 1 Đánh giá

2. Vài nét về nông nghiệp nước ta

 • Nông nghiệp nước ta có những tiến bộ như thế nào?
 • Nông nghiệp nước ta còn có những điểm hạn chế nào? Em hãy thử đề xuất cách khắc phục những hạn chế đó?

Bài làm:

Nông nghiệp nước ta có những tiến bộ là:

 • Sản lượng lương thực và nhiều sản phẩm nông nghiệp khác tăng liên tục qua các năm, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu nước ngoài.
 • Các chủng loại, vật nuôi trong sản xuất nông nghiệp ngày càng đa dạng, phong phú, có giá trị kinh tế cao, năng suất cao.
 • Công nghiệp bảo quản, chế biến lương thực, thực phẩm và các sản phẩm khác của nông nghiệp như cà phê, cao su... đã được hình thành, tạo công ăn việc làm và tăng giá trị của nông sản.

Những hạn chế của nông nghiệp nước ta là:

 • Năng suất lao động còn thấp
 • Chất lượng một số sản phẩm chưa cao và chưa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
 • Môi trường đất, nước ở nhiều nơi ô nhiễm do sử dụng nhiều hóa chất bảo vệ thực vật
 • Công nghiệp chế biến sản phẩm nông nghiệp chưa đáp ứng đủ nhu cầu chế biến các mặt hàng nông sản.

Biện pháp khắc phục:

 • Tái cơ cấu ngành nông nghiệp với mục tiêu là nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, nâng cao thu nhập của người nông dân.
 • Thực hiện tốt công tác bảo vệ thị trường trong nước, bảo vệ người sản xuất bằng những biện pháp phù hợp với thông lệ cũng như các cam kết quốc tế
 • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải công nghệ 7 VNEN