Biện pháp sinh học, biện pháp kiểm dịch thực vật và biện pháp phòng trừ tổng hợp(IPM)

  • 1 Đánh giá

d. Biện pháp sinh học, biện pháp kiểm dịch thực vật và biện pháp phòng trừ tổng hợp(IPM)

Đọc các thông tin sau:

Hoàn thành phiếu học tập và trả lời câu hỏi:

Biện pháp phòng trừ

Ưu điểm

Nhược điểm

Biện pháp sinh học

Biện pháp kiểm dịch thực vật

Biện pháp phòng trừ tổng hợp

Tại sao phòng từ sâu bệnh gây hại cây trồng nên sử dụng tổng hợp các biện pháp?

Bài làm:

Biện pháp phòng trừ

Ưu điểm

Nhược điểm

Biện pháp sinh học

có hiệu quả bền vững, không gây ô nhiễm môi trường

Hiệu quả chậm, phụ thuộc vào loài thiên địch, hiệu quả thấp khi sâu bệnh đã thành dịch

Biện pháp kiểm dịch thực vật

Ngăn chặn sự lây lan của sâu bệnh nguy hiểm, tránh sự lây lan sâu bệnh từ vùng này sang vùng khác

Tốn kém

Biện pháp phòng trừ tổng hợp

kết hợp một cách hợp lí các biện pháp phòng trừ sâu bệnh.

Hiệu quả chậm, tốn kém


Phòng từ sâu bệnh gây hại cây trồng nên sử dụng tổng hợp các biện pháp vì tất cả các biện pháp đều có những ưu và nhược điểm riêng, mà mỗi biện pháp chỉ áp dụng cho một loại sâu bệnh nhất định cho nên sử dụng tổng hợp các biện pháp sẽ phát huy được ưu điểm và khắc phục nhược điểm, giúp tiêu diệt hết được các loại sâu bệnh, hiệu quả cao và tránh làm ô nhiễm môi trường.

  • 258 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021