Nêu những hiểu biết của em về giống cây trồng theo những gợi ý sau: Kể tên những giống cây trồng đã và đang được trồng ở địa phương em

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động khởi động

Nêu những hiểu biết của em về giống cây trồng theo những gợi ý sau:

  • Kể tên những giống cây trồng đã và đang được trồng ở địa phương em
  • Giống cây trồng có những vai trò gì đối với sản xuất nông nghiệp và con người.

Bài làm:

Địa phương em có rất nhiều loại cây trồng như: lúa, ngô, vải, ổi, nhãn

Giống cây trồng có những vai trò gì đối với sản xuất nông nghiệp và con người:

  • Tăng năng suất cây trồng
  • Tăng vụ trồng trọt trong năm
  • Tăng chất lượng nông sản
  • Thay đổi cơ cấu cây trồng
  • Giúp cơ cấu hóa nông nghiệp
  • 42 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải công nghệ 7 VNEN