Đất trồng có những vai trò gì với cây?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động khởi động

Trả lời câu hỏi:

a. Đất trồng có những vai trò gì với cây?

b. Kể tên các biện pháp sử dụng, cải tạo và bảo vệ đất trồng mà em biết, ý nghĩa của từng biện pháp

Bài làm:

a. Đất trồng có vai trò:

  • Cung cấp môi trường sống cho cây
  • Cung cấp nước, các chất dinh dưỡng, oxi cho cây
  • Giữ cho cây đứng vững

b. Các biện pháp sử dụng đất

  • Thâm canh tăng vụ: tăng sản lượng thu được tên một đơn vị diện tích
  • Chọn cây trồng phù hợp với đất: để cây sinh trưởng phát triển tốt cho năng suaatsc ao
  • Vừa sử dụng đất vừa cải tạo đất: để tạo độ phì nhiên cho đất
  • 19 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải công nghệ 7 VNEN