Hoàn thành phiếu học tập theo mẫu:

  • 1 Đánh giá

d. Các biện pháp chăm sóc cây trồng

Đọc thông tin

Hoàn thành phiếu học tập theo mẫu:

Biện pháp chăm sóc

Cách tiến hành

Mục đích

Tỉa cây

Dạm cây

Làm cỏ

Vun xới

Tưới nước

Tiêu nước

Bón phân thúc

Bài làm:

Biện pháp chăm sóc

Cách tiến hành

Mục đích

Tỉa cây

Tỉa bỏ cây yếu, bị sâu bệnh

Dặm cây khỏe vào chỗ cây không mọc, bị chết

Đảm bảo mật độ cây trồng

Dạm cây

Dặm cây khỏe vào chỗ cây không mọc hoặc bị chết

Đảm bảo mật độ cây trồng

Làm cỏ

Làm cỏ, vun xới kịp thời

Diệt cỏ dại

Làm cho đất tơi xốp

Hạn chế bốc hơi nước, bốc mặn, bốc phèn

Chống đổ

Vun xới

Vun xới kịp thời

Làm cho đất tơi xốp

Hạn chế bốc hơi nước, bốc mặn, bốc phèn

Chống đổ

Tưới nước

Tưới nước đầy đủ và kịp thời

Cung cấp nước giúp cây sinh trưởng và phát triển nhanh

Tiêu nước

Giảm bớt số lượng nước bằng nhiều cách khác nhau như: cải tạo hệ thống mươn máng, cống thoát nước và tiến hành tiêu nước,…

Không làm cho cây bị ngập úng, thối rễ,…

Bón phân thúc

Làm cỏ- Bón phân, vun xới, vùi phân vào gốc cây trồng

Cung cấp chất dinh dưỡng cho cây trồng

  • 38 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải công nghệ 7 VNEN