Quan sát hình và ghi vào vở bài tập nội dung tương ứng với từng hình cụ thể:

  • 3 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

1.Quan sát hình và ghi vào vở bài tập nội dung tương ứng với từng hình cụ thể:

Bài làm:

a. Cày đất

b. Lên luống

c. Bón phân lót

d. Bón phân thúc

e. Tưới phun mưa

g. Gieo hạt thành hàng

h. Làm cỏ, vun xới trồng cây

i. Cấy lúa

k. Tỉa, dặm cây

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải công nghệ 7 VNEN