Đánh dấu X vào ô trống trước những câu trả lời không đúng:

  • 1 Đánh giá

Đánh dấu X vào ô trống trước những câu trả lời không đúng:

A. Sản phẩm chăn nuôi rất phong phú và có giá trị dinh dưỡng cao. Vì vậy, phát triển chăn nuôi sẽ đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng và ăn ngon của con người.

B. Sản phẩm chăn nuôi có giá trị kinh tế cao. Vì vậy, phát triển chăn nuôi sẽ góp phần cải thiện đời sống cho người lao động.

C. Giảm ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu

D. Tận dụng được nguồn thức ăn trong thiên nhiên và thức ăn thừa của con người

E. Tạo nguồn nguyên liệu dồi dào cho công nghiệp chế biến thực phẩm, công nghiệp tiêu dùng và xuất khẩu.

G. Cung cấp nguồn phân hữu cơ cho trồng trọt, góp phần nâng cao năng suất cây trồng

H. Tạo việc làm cho người lao động ở nông thôn và các lĩnh vực liên quan.

Bài làm:

Những câu trả lời KHÔNG ĐÚNG là:

Đáp án: C. Giảm ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021