Ở địa phương em, người dân thường nuôi thủy sản theo cách thâm canh hay quảng canh? Theo em, nuôi thủy sản theo cách nào thì có lợi hơn? Vì sao?

  • 1 Đánh giá

Bài tập 3: Trong quá trình nuôi thủy sản, nhiều người đã đầu tư vào con giống, thức ăn và nuôi dưỡng, chăm sóc để nâng cao năng suất. Cách nuôi này được gọi chung là thâm canh. Một số người khác thì mở rộng diện tích nuôi thủy sản để thu được nhiều thủy sản để thu được nhiều sản phẩm, không cần đầu tư thức ăn và chăm sóc. Cách nuôi này được gọi chung là quảng canh. Ở địa phương em, người dân thường nuôi thủy sản theo cách thâm canh hay quảng canh? Theo em nuôi thủy sản theo cách nào thì có lợi hơn? Vì sao?

Bài làm:

Ở địa phương em, người dân thường nuôi thủy sản theo cách thâm canh.

Theo em, nuôi thủy sản theo cách thâm canh sẽ có lợi hơn vì nuôi theo cách thâm canh thì trọng lượng lớn hơn, chất lượng hơn, thuộc loại tốt hơn nên có giá thành cao hơn, được nhiều người thu mua. Ngược lại, nuôi thủy sản theo quảng canh thì sản lượng nhiều hơn nhưng chất lượng trung bình nên giá thành thấp và khó đưa ra thị trường hơn.

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải công nghệ 7 VNEN