Theo em khi nào đàn gà nhà bạn Bình sẽ có khả năng miễn dịch

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

Thực hiện các nhiệm vụ sau:

Câu 1: Nhà bạn Bình nuôi được đàn gà thả vườn rất đẹp. Mấy hôm nay, thấy trong xóng lác đác có hiện tượng gà bị dịch chết. Tối qua mẹ Bình lo lắng đã mời thú y về tiêm phòng cho đàn gà. Theo em khi nào đàn gà nhà bạn Bình sẽ có khả năng miễn dịch

A. Ngay khi tiêm

B. Sau khi tiêm 5-7 ngày

C. Sau khi tiêm 2-3 tuần

D. Sau khi tiêm 1 tháng

Bài làm:

Câu 1: Chọn C

  • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021