Nối các ý ở cột 1 với cột 2 cho phù hợp về sản phẩm trồng trọt và phương pháp bảo quản, chế biến tương ứng

  • 1 Đánh giá

2. Nối các ý ở cột 1 với cột 2 cho phù hợp về sản phẩm trồng trọt và phương pháp bảo quản, chế biến tương ứng

Bài làm:

1B

2C

3D

4E

5A

6G

7H

  • 18 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải công nghệ 7 VNEN