Kể tên các bước trong quy trình sản xuất giống cây trồng bằng nuôi cấy mô tế bào thực vật

  • 1 Đánh giá

c. Sản xuất giống cây trồng bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật

Đọc thông tin:

Trả lời câu hỏi:

  • Kể tên các bước trong quy trình sản xuất giống cây trồng bằng nuôi cấy mô tế bào thực vật
  • Nêu ý nghĩa của các phương pháp sản xuất giống cây trồng bằng nuôi cấy mô tế bào thực vật

Bài làm:

Các bước trong quy trình sản xuất giống cây trồng bằng nuôi cấy tế bào thực vật:

  • Tách lấy mô ( gồm các tế bào sống) của cây, nuôi cấy trong môi trường đặc biệt để tạo ra nhiều mô sẹo( callus).
  • Tách lấy mô sẹo rồi nuôi trong môi trường mới để tạo cây con hoàn chỉnh .
  • Huấn luyện cây con trong vườn ươm trước khi đưa ra sản xuất.

Ý nghĩa của phương pháp sản xuất giống cây trồng bằng nuôi cấy mô tế bào thực vật: Nhanh chóng tạo ra một lượng lớn cây giống đồng đều , sạch bệnh phục vụ sản xuất

  • 37 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải công nghệ 7 VNEN