Nông nghiệp đem lại những lợi ích gì cho con người và xã hội? Theo em, làm thế nào để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động khởi động

  • Nông nghiệp đem lại những lợi ích gì cho con người và xã hội?
  • Theo em, làm thế nào để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp?

Bài làm:

  • Theo em, nông nghiệp đóng vai trò to lớn đối với con người và xã hội. Nông nghiệp cung cấp cho con người những sản phẩm thiết yếu như lương thực, thực phẩm để nuôi sống con người. Ngoài ra, các sản phẩm nông nghiệp còn là nguyên liệu cho các ngành công nghiệp chế biến,...Nếu không có sản phẩm nông nghiệp thì con người và xã hội không thể tồn tại và phát triển được.
  • Theo em, để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp, chúng ta nên áp dụng các khoa học kĩ thuật, máy móc hiện đại, phương thức sản xuất...

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021