Công nghệ VNEN 7 bài 1: Giống vật nuôi

  • 1 Đánh giá

Giải bài 1: Giống vật nuôi- Sách VNEN công nghệ lớp 7 trang 47. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A.Hoạt động khởi động

Trả lời các câu hỏi sau:

  • Kể tên một số giống vật nuôi và mô tả ngoại hình một giống vật nuôi mà em biết
  • Theo em, thế nào là một giống vật nuôi?
  • Làm thế nào để phân biệt giống này với giống khác?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1.Khái niệm giống động vật

a. Quan sát hình 1 và đọc thông tin

b. Trả lời câu hỏi sau:

Câu 1: Đặc điểm nào sau đây của giống vật nuôi là cần thiết để đảm bảo sự tồn tại của giống?

A. Có đặc điểm ngoại hình giống hệt nhau

B. Di truyền ổn định các đặc điểm của giống cho thế hệ sau

C. Có đặc điểm sản xuất tương tự nhau

D. Có cùng một nguồn gốc

Câu 2: Chọn Đúng(Đ) hoặc Sai(S) để xác định các điều kiện công nhận giống vật nuôi trong bảng sau:

Câu 3: Mỗi bạn cho ví dụ 2 giống vật nuôi và ghi những đặc điểm ngoại hình của chúng theo mẫu bảng sau:

STT

Tên giống vật nuôi

Đặc điểm ngoại hình dễ nhận biết nhất

1

2

3

4

=> Xem hướng dẫn giải

2. Phân loại theo giống vật nuôi

a. Đọc thông tin:

b. Thực hiện nhiệm vụ sau:

Câu 1: Nối nội dung ở cột 1 với cột 2 cho đúng đặc điểm từng loại giống vật nuôi.

Câu 2: Chọn câu trả lời đúng nhất

Phân loại giống vật nuôi nhằm mục đích nào sau đây:

A. Biết được đặc điểm sản xuất của giống vật nuôi để khai thác đồng thời nhiều loại sản phẩm

B. Biết đặc điểm của các giống vật nuôi để tạo điều kiện nuôi dưỡng chăm sóc và khai thác phù hợp

C. Biết được mức độ hoàn thiện của các giống vật nuôi để khái thác cho phù hợp

D. Biết hướng sản xuất của các giống vật nuôi, tạo điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc và khai thác phù hợp

=> Xem hướng dẫn giải

3. Vai trò của giống trong chăn nuôi

a. Đọc thông tin:

b. Thực hiện nhiệm vụ sau:

Câu 1: Căn cứ vào số liệu trong bảng, hãy so sánh năng suất và chất lượng sản phẩm của các vật nuôi trên

Câu 2: Chọn từ hoặc cụm từ cho sẵn, rồi điền vào chỗ chấm phù hợp trong đoạn văn sau (1 cụm từ có thể sử dụng nhiều lần):

giống mới, chọn lọc và nhân giống, giống vật nuôi, ảnh hưởng quyết định

giống vật nuôi có.........(1)...... đến năng suất và chất lượng sản phẩm chăn nuôi. Muốn chăn nuôi có hiệu quả phải chọn (2)............phù hợp mục đích. Muốn có giống vật nuôi tốt, con người không ngừng (3) ................. để ngày càng nâng cao phẩm chất các(4) ...............đã có và tạo thêm (5)............ tốt hơn

=> Xem hướng dẫn giải

4. Chọn giống vật nuôi

a. Đọc thông tin

b. Chọn phương án trả lời đúng nhất cho các câu sau:

Câu 1: Chọn giống vật nuôi là:

A. Duy trì và nâng cao những đặc điểm tốt của giống vật nuôi qua mối quan hệ

B. Chọn những cá thể có ngoại hình đẹp, cân đối, không có khuyết tật để giữ lại làm giống

C. Lựa chọn và giữ lại làm giống những vật nuôi đực và cái tốt phù hợp với mục đích chăn nuôi

D. Lựa chọn những vật nuôi đực và cacsi là con của những bố mẹ có năng suất cao để giữ lại làm giống

Câu 2: Khi chọn giống vật nuôi cần căn cứ vào:

A. Thể chất: chọn những con khỏe mạnh, nhanh nhẹn, phàm ăn, chóng lớn

B. Nguồn gốc: chọn conn của những vật nuôi bố mẹ có năng suất cao

C. Đặc điểm ngoại hình: chọn con có ngoại hình đẹp, cân đối, mang đặc điểm đặc trưng của giống

D. Căn cứ vào đặc điểm ngoại hình, thể chất và nguồn gốc để chọn vật nuôi giống.

=> Xem hướng dẫn giải

5. Nhân giống vật nuôi

a. Đọc thông tin và quan sát các ví dụ về nhân giống trong hình

b. Thực hiện các nhiệm vụ sau:

Câu 1: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống trong câu sau sao cho phù hợp với các phương pháp nhân giống

Trong các ví dụ trên, hình 2A thể hiện phương pháp nhân giống................., hình 2B thể hiện phương pháp..................

Câu 2: Phân biệt hai phương pháp nhân giống và điền nội dung thích hợp vào bảng theo mẫu sau:

Nhân giống thuần chủng

Lai giống

Khái niệm

Mục đích

Ví dụ

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động luyện tập

Liên hệ kiến thức vừa học trả lời câu hỏi và thực hiện các nhiệm vụ sau:

Câu 1: Thế nào là nhân giống vật nuôi? (Chọn phương án trả lời đúng nhất)

A. Chọn lọc những vật nuôi đực và cáu tốt đạt yêu cầu để giữ lại làm giống

B.Ghép đôi giao phối giữa những con đực và cái đã được chọn lọc sinh sản làm tăng số lượng vật

C. Ghép đôi giao phối giữa những con đực và con cái đã được chọn lọc để sunh ra đời con phù hợp với mục đích chăn nuoio

D. Ghép đôi giao phối giữa những cá thể đực và cái đã được chọn lọc cho sinh sản

Câu 2: Bà Năm mới được hội phụ nữ cho vay khoản tiền nhỏ để hỗ trợ phát triển chăn nuôi. Bà muốn nuôi gà lấy thịt hoặc trứng để bán. Vườn nhà Bà Năm khá rộng nhưng không có điều kiện xây dựng chuồng hiện đại chỉ có thể nuôi theo kiểu thả vườn. Theo em, bà nên chọn những giống gà nào sau đây để nuôi cho phù hợp:

A.Gà Lơ go ( giống gây thành, chuyên trứng)

B.Gà Tam hoàng( là giống quá độ, kiêm dụng thịt và trứng)

C.Gà Hu bad(giống cây gây thành, chuyên thịt)

D.Gà Ri( giống nguyên thủy)

Em hãy giải thích vì sao bà Năm nên chọn nuôi giống gà này.

Câu 3: Mục đích của lai giống là gì?(Chọn phương pháp trả lời đúng nhất)

A.Làm tăng số lượng các thể của một giống vật nuôi đã có

B.Tạo ra giống mới mang đặc điểm của hai giống khác nhau

C.Tạo ra đời con guống hệt đặc điểm của bố mẹ

D.Tạo ra thế hệ con giống hệt đặc điểm tốt của giống bố mẹ

Câu 4:

A. Gà trống Rốt x Gà mái Ri

B. Gà trống Rốt x Gà mái Rốt

C. Gà trống Ri x Gà mái Ri

D. Gà trống Ri x Gà mái Rốt

Hãy giải thích vò sao bác hạnh nên lựa chọn cách làm như vậy.

Câu 5: Hãy tìm tên con vật để hoàn thiện bảng sau chọn đúng với phương pháp nhân giống:

STT

Con đực

Con Cái

Phương pháp nhân giống

1

Lợn Móng Cái

Thuần chủng

2

Lợn Đại Bạch

Lai giống

3

Bò Vàng

Thuần chủng

4

Bò Sin(Ấn Độ)

Lai giống

5

Vịt Bầu Qùy

Thuần chủng

6

Vịt Bắc Kinh

Lai giống

=> Xem hướng dẫn giải

D. Hoạt động vận dụng

1.Quan sát một vật nuôi trong gia đình(hoặc địa phương) vận dụng các tiêu chí chọn giống để đánh giá xem con vật đó có những tiêu chí nào đạt yêu cầu, tiêu chí nào không đạt yêu cầu trong chọn giống.Ghi lại ý kiến của em

2. Hãy giúp gia đình chọn gà máy đẻ căn cứ vào ngoại hình theo gợi ý

E. Hoạt động tìm tòi, mở rộng

1. Nếu để ý em sẽ thấy vật nuôi thường được gọi theo 2 cách: Gọi theo tên địa phương, nơi xuất xứ của nó( như: Lợn Móng Cái, Gà Đông Tảo,...) gọi tên theo hình thái (đặc điểm ngoai hình) của nó ( như Bò Vàng, Lợn Đại Bạch,...)

Em hãy tìm thêm ví dụ về các giống vật nuôi được gọi tên theo những cách trên. Ghi lại tên và mô tả đặc điểm của chúng theo bảng sau:

Cách gọi têm

Tên và đặc điểm giống vật nuôi

Theo vùng địa lí

Theo hình thái

2. Hãy tìm hiểu về các giống vật nuôi ở nơi em sống. Chọn và viết một đoạn văn ngắn giới thiệu về một giống vật nuôi mà em thích nhất: tên giống, đặc điểm ngoại hình, lợi ích và cho biết vì sai em lại thích giống vật nuôi này. Sẽ rất tốt nếu em tìm được hình minh họa

=> Xem hướng dẫn giải


  • 111 lượt xem