Công nghệ VNEN 7 bài 4: Phòng trừ sâu bệnh cây trồng

  • 1 Đánh giá

Giải bài 4: Phòng trừ sâu bệnh cây trồng- Sách VNEN công nghệ lớp 7 trang 28. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động

Trả lời câu hỏi:

  • Kể tên các loại sâu bệnh hại cây trồng mà em biết
  • Nêu các dấu hiệu nhận biết khi cây trồng bị sâu bệnh phá hoại
  • Nêu tác hại của sâu bệnh hại cây trồng
  • Kể tên các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại mà gia đình và địa phương em đang áp dụng
  • Theo em, thuốc trừ sâu hóa học, râ có tác hại như thế nào đối với con người và môi trường?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Sâu bệnh và tác hại của chúng

a. Đọc thông tin

b. Trả lời câu hỏi:

Sâu, bệnh hại cây trồng là gì? Nêu một ví dụ về ảnh hưởng của sâu bệnh hại đến năng suất và chất lượng cây trồng?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Nguyên tắc phòng trừ sây bệnh

a. Đọc thông tin

b. Trả lời câu hỏi sau:

Tại sao nên lấy nguyên tắc phòng là chính để phòng trừ sâu bệnh là chính để phòng trừ sâu bệnh?

=> Xem hướng dẫn giải

3. Các biện pháp phòng trừ sâu bệnh

a. Biện pháp canh tác và sử dụng giống chống sâu bệnh

Đọc thông tin:

Hoàn thành phiếu học tập bằng cách nối nội dung của cột 1 với nội dung của cột 2 trong bảng sau sao cho phù hợp

Cột 1

Hoạt động phòng trừ

Cột 2

Tác dụng phòng trừ sâu bệnh

1.Làm đất, vệ sinh đồng ruộng

A.Để tranh thời kí sâu bệnh phát triển mạnh

2.Gieo trồng đúng thời vụ

b. giúp cây sinh trường phát triển tốt

3. Chăm sóc kịp thời, phân bón hợp lí

C. Tránh sự xâm nhập của sâu bệnh

4.Luân phiên các loại cây trồng khác nhau trên một đơn vị diện tích

D. Loại trừ mầm mống, phá nơi ẩn nập của sâu bệnh nhằm làm giảm bớt sự gây hại của sâu bệnh lên cây trồng

5.Sử dụng giống chống sâu bệnh

E. Làm thay đổi điều kiện sống và nguồn thức ăn của sâu bệnh

=> Xem hướng dẫn giải

b,Biện pháp thủ công

Đọc thông tin:

Em hãy sử dụng thông tin vừa đọc được, kết hợp kinh nghiệm của bản thân, hoàn thiện phiếu học tập sau:

Hoạt động phòng trừ

Mục đích

Ưu, nhược điểm

Dùng tay bắt sâu

Ngắt bỏ cành lá bị bệnh

Dùng vợt

Bẫy đèn

Dùng bả độc

=> Xem hướng dẫn giải

c. Biện pháp hóa học

Đọc thông tin sau:

Em hãy sử dụng những thông tin vừa đọc và quan sát được, kết hợp với kinh nghiệm của bản thân, trao đổi với các bạn trong nhóm và trả lời câu hỏi sau:

  • Nêu ưu nhược điểm của biện pháp hóa học trong phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng
  • Cần chú ý những điều gì khi tiếp xúc với với thuốc hóa học
  • Thế nào là sử dụng thuốc hóa học đúng cách? Hậu quả của việc sử dụng thuốc hóa học không đúng cách là gì?

=> Xem hướng dẫn giải

d. Biện pháp sinh học, biện pháp kiểm dịch thực vật và biện pháp phòng trừ tổng hợp(IPM)

Đọc các thông tin sau:

Hoàn thành phiếu học tập và trả lời câu hỏi:

Biện pháp phòng trừ

Ưu điểm

Nhược điểm

Biện pháp sinh học

Biện pháp kiểm dịch thực vật

Biện pháp phòng trừ tổng hợp

Tại sao phòng từ sâu bệnh gây hại cây trồng nên sử dụng tổng hợp các biện pháp?

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động luyện tập

Phân biệt độ đọc của thuốc hóa học theo kí hiệu và biểu tượng trên nhãn mác

Giáo viên chuẩn bị một số nhãn mác thuốc của 3 nhóm độc đánh số thứu tự từ 1 đến hết

Nhận nhãn mác thuốc từ giáo viên

Em hãy sử dụng những thông tin vừa đọc được kết hợp theo kinh nghiệm của bản thân hoàn thành phiếu học tập theo mẫu sau bằng cách đánh dấu x vào cột phù hợp:

Mẫu số

Rất độc

Độc cao

Cẩn thận

1

2

3

=> Xem hướng dẫn giải

D. Hoạt động vận dụng

1.Chia sẻ với cha mẹ và mọi người trong gia đình những hiểu biết của em về các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng

=> Xem hướng dẫn giải

2. Tìm hiểu xem gia đình địa phương em đã áp dụng những biện pháp phòng trừ sâu bệnh như thế nào

=> Xem hướng dẫn giải

3. Hãy giải thích và tuyên truyền cho mọi người áp dụng đúng cách và tuân theo những nguyên tắc khi sử dụng thuốc hóa học để phòng trừ sâu bệnh

4. Tham gia các hoạt động phòng trừ sâu hạo ở gia đình, nhà trường và địa phương

=> Xem hướng dẫn giải


  • 46 lượt xem