Công nghệ VNEN 7 bài 3: Chuồng trại và vệ sinh trong chăn nuôi

  • 1 Đánh giá

Giải bài 3: Chuồng trại và vệ sinh trong chăn nuôi- Sách VNEN công nghệ lớp 7 trang 65. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động

Quan sát hình 1 trả lời câu hỏi:

  • Điều gì xảy ra nếu vật nuôi được thả tự do, không có chuồng cho chúng ở?
  • Chuồng nuôi có những vai trò như thế nào?
  • Chuồng nuôi như thế nào mới là hợp vệ sinh?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Tìm hiểu về vai trò của chuồng nuôi

a. Đọc thông tin:

b. Thực hiện các nhiệm vụ sau:

Câu 1: Chuồng nuôi có vai trò đối với vật nuôi, người dân chăn nuôi và môi trường. Hãy đánh dấu x vào vị trí tương ứng ở cột " Đối tượng" để xác định vai trò của chuồng nuôi với đối tượng đó theo mẫu sau:

Chuồng nuôi có ích lợi đối với đối tượng nào nhiều nhất? Đó là những lợi ích gì? Hãy chia sẻ với bạn ý kiến của em về những lợi ích đó?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Quan sát hình 2, liên hệ với vai trò của chuồng nuôi và trả lời câu hỏi:

Chuồng trâu rong hình bên chưa đáp ứng được những vai trò gì của chuồng nuôi? Vì sao?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Yêu cầu kĩ thuật của chuồng nuôi hợp vệ sinh

a.Đọc thông tin:

b. Liên hệ với nội dung vừa đọc, quan sát hình 2, thảo luận với bạn bè và ghép mỗi hình với từng nội dung trong bảng sau sao cho phù hợp

=> Xem hướng dẫn giải

3. Biện pháp vệ sinh phòng bệnh cho vật nuôi

a. Đọc thông tin:

b. Liên hệ với nội dung vừa đọc trả lời các câu hỏi sau:

  • Vì sao cần thực hiện vệ sinh phòng bệnh cho vật nuôi
  • Vệ sinh chuồng trại cần thực hiện như thế nào?
  • Cho vật nuôi ăn uống như thế nào để đảm bảo vệ sinh?
  • Vệ sinh thân thể cho vật nuôi phải làm như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động luyện tập

Thực hiện các nhiệm vụ sau:

Câu 1: Ghi Đ( Đúng) hay S( Sai) cho phù hợp với yêu cầu vật nuôi trong bảng:

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Em hiểu như thế nào là "phòng bệnh hơn chữa bênh"? Các biện pháp vệ sinh phòng bệnh trong chăn nuôi gồm những nội dung gì?

=> Xem hướng dẫn giải

D. Hoạt động vận dụng

1, Quan sát chuồng nuôi và điều kiện vệ sinh trong chăn nuôi của gia đình và địa phương. Ghi lại những điểm chưa hợp lí để đề xuất người thân thực hiện

2. Tham khảo quy trình ủ phân bằng phương pháp vi sinh dưới đây để thực hiện ủ phân nuôi giúp gia đình

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

Tìm thông tin trên internet hoặc hỏi người có kinh ghiệm chăn nuôi hoặc các cửa hàng thú ý để biết thêm về những chế phẩm sinh học xử lí chất thải trong chăn nuôi. Tìm hiểu tác dụng và tham khảo ý kiến những người đã sử dụng những sản phẩm này. Ghi lại tên, cách sử dụng những sản phẩm có thể áp dụng ở địa phương. Bàn với gia đình để sử dụng đệm lót sinh học để xử lí chất thái chống ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi ở gia đình.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 113 lượt xem