Công nghệ VNEN 7 bài 2: Giống cây trồng

 • 1 Đánh giá

Giải bài 2: Giống cây trồng- Sách VNEN công nghệ lớp 7 trang 12. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động

Nêu những hiểu biết của em về giống cây trồng theo những gợi ý sau:

 • Kể tên những giống cây trồng đã và đang được trồng ở địa phương em
 • Giống cây trồng có những vai trò gì đối với sản xuất nông nghiệp và con người.

=> Xem hướng dẫn giải

b. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Khái niệm, vai trò của cây trồng

a. Đọc thông tin

b. Trả lời câu hỏi

Giống cây trồng là gì? Giống cây trồng có vai trò gì đối với sản xuất nông nghiệp?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Sản xuất giống cây trồng

a. Sản xuất giống cây trồng bằng hạt

Đọc thông tin

Sử dụng những thông tin vừa học được, quan sát sơ đồ để trả lời các câu hỏi sau:

 • Kể tên các bước trong quy trình sản xuất giống cây trồng bằng hạt
 • Sản xuất giống cây trồng bằng hạt thường được áp dụng đối với những loại cây trồng nào? Ưu và nhược điểm của sản xuất giống cây trồng bằng hạt là gì?

=> Xem hướng dẫn giải

b. Sản xuất giống cây trồng bằng nhân giống vô tính:

Đọc thông tin:

Trả lời các câu hỏi sau:

 • Kể tên các phương pháp nhân giống vô tính. Nêu những đặc điểm giống và khác nhau của các phương pháp đó
 • Sản xuất giống cây trồng bằng nhân giống vô tính thường áp dụng đối với những loại cây trồng nào?
 • Nêu tuần tự các bước trong quy trình giâm cành, ý nghĩa của từng bước

=> Xem hướng dẫn giải

c. Sản xuất giống cây trồng bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật

Đọc thông tin:

Trả lời câu hỏi:

 • Kể tên các bước trong quy trình sản xuất giống cây trồng bằng nuôi cấy mô tế bào thực vật
 • Nêu ý nghĩa của các phương pháp sản xuất giống cây trồng bằng nuôi cấy mô tế bào thực vật

=> Xem hướng dẫn giải

3. Bảo quản hạt giống

a. Đọc thông tin:

b. Sử dụng những thông tin vừa đọc trả lời những câu hỏi sau:

 • Hạt giống cần phải đạt những tiêu chuẩn gì?
 • Nêu các điều kiện cần thiết để bảo đảm hạt giống và ý nghĩa của mỗi điều khoản đó
 • Trường hợp nào hạt giống cần phải được bảo quản trong kho lạnh có các thiệt bị điều khiển tự động?

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động thực hành

D. Hoạt động vận dụng

1. Chia sẻ với cha mẹ và mọi người trong gia đình em về cách bảo quản giống cây trồng và vai trò của cây trồng đối với sản xuất nông nghiệp và đời sống con người

2. Vận dụng những kiến thức đã học vào việc bảo quản và sản xuất giống cây trồng ở gia đình và địa phương

=> Xem hướng dẫn giải

E. Hoạt động tìm tòi, mở rộng

 • Tìm hiểu quy trình ghép cành và chiết cành đối với một số loại cây trồng phổ biến gia đình và địa phương em
 • Tìm hiểu thêm về phương pháp nhân giống một số cây trồng mới

=> Xem hướng dẫn giải


 • 50 lượt xem