Chia sẻ với cha mẹ và mọi người trong gia đình em về cách bảo quản giống cây trồng và vai trò của cây trồng đối với sản xuất nông nghiệp và đời sống con người

 • 1 Đánh giá

C. Hoạt động thực hành

D. Hoạt động vận dụng

1. Chia sẻ với cha mẹ và mọi người trong gia đình em về cách bảo quản giống cây trồng và vai trò của cây trồng đối với sản xuất nông nghiệp và đời sống con người

2. Vận dụng những kiến thức đã học vào việc bảo quản và sản xuất giống cây trồng ở gia đình và địa phương

Bài làm:

1. Bảo quản giống cây trồng bằng cách:

 • Chọn hạt giống phải chuẩn: khô, mầy, không lẫn tạp,tỉ lệ hạt lép thấp, không bị sâu bệnh
 • Nơi bảo quản ( cất giữ) phải có nhiệt độ và độ ẩm không khí thấp, phải kín để tránh chim, chuột, côn trùng phá hoại
 • Trong quá trình bảo quản, thường xuyên kiểm tra nhiệt độ, độ ẩm, sâu mọt để có biện pháp sử lí kịp thời. Trong trường hợp bảo quản lâu dài, hạt giống cần được bảo quản trong các kho lạnh có các thiết bị điều khiển tự động

Vai trò của cây trồng đối với sản xuất nông nghiệp và đời sống con người:

 • Tăng năng suất cho cây trồng
 • Tăng chất lượng nông sản
 • Mở rộng diện tích đất canh tác
 • Chống chịu sâu bệnh
 • Tăng vụ, bố trí cây trồng hợp lí
 • Giúp cơ giới hóa nông nghiệp
 • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021