Hoàn thiện phiếu học tập theo mẫu sau:

  • 1 Đánh giá

4. Sử dụng và bảo vệ đất trồng

Đọc thông tin sau:

Hoàn thiện phiếu học tập theo mẫu sau:

Biện pháp sử dụng đất

Mục đích

Thâm canh tăng vụ

Chọn cây trồng phù hợp với đất

Vừa sử dụng vừa cải tạo đất

Bài làm:

Biện pháp sử dụng đất

Mục đích

Thâm canh tăng vụ

Tăng sản lượng thu được trên một đơn vị diện tích

Chọn cây trồng phù hợp với đất

Cho cây sinh trưởng tốt, tạo năng suất cao

Vừa sử dụng vừa cải tạo đất

Tăng độ phì nhiêu cho đất

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải công nghệ 7 VNEN