Công nghệ VNEN 7 bài 12: Khai thác và bảo vệ nguồn lợi hải sản

 • 1 Đánh giá

Giải bài 12: Khai thác và bảo vệ nguồn lợi hải sản - Sách VNEN công nghệ lớp 7 trang 75. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động

 • Người dân thu hoạch các loại hải sản bằng những cách nào?
 • Theo em, cách khai thác hải sản nào là bất hợp pháp? Vì sao?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Nguồn lợi hải sản nước ta

 • Nguồn lợi hải sản gồm những loại nào? Nguồn lợi hải sản của Việt Nam có đặc điểm như thế nào?
 • Đặc điểm tự nhiên nước ta có gì thuận lợi cho việc khai thác nguồn lợi hải sản?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Ý nghĩa của việc khai thác, bảo vệ nguồn lợi hải sản

Khai thác nguồn lợi hải sản có ý nghĩa như thế nào đối với đời sống người dân, đối với sự phát triển kinh tế đất nước và an ninh quốc phòng?

Chọn cụm từ điền vào chõ trống (...) cho phù hợp với mỗi bức ảnh sau:

Các cụm từ: chế biến hải sản, đánh bắt hải sản, nuôi trồng hải sản, phát triển kinh tế biển, bảo vệ vùng biển, hải sản làm trang sức, xuất khẩu hải sản.

=> Xem hướng dẫn giải

3. Một số hình thức tổ chức, phương pháp khai thác nguồn lợi hải sản

 • Kể tên các hình thức tổ chức khai thác nguồn lợi hải sản. Nêu đặc điểm của các hình thức khai thác nguồn lợi hải sản.
 • Hiện nay, ở nước ta thường sử dụng các phương pháp khai thác hải sản nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Chọn và điền từ/ cụm từ thích hợp trong số các từ/ cụm từ cho sẵn vào dưới mỗi ảnh sau:

(lưới kéo, lưới vây, lưới đăng, đánh cá điện, đánh cá bằng mìn, lưới vó mạn tàu)

=> Xem hướng dẫn giải

4. Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường sống của hải sản

 • Nêu nguyên nhân chủ yếu gây ô nhiễm môi trường biển?
 • Môi trường nước bị ô nhiễm gây ra những hậu quả gì cho sinh vật và con người?
 • Bảo vệ môi trường sống của hải sản nhằm mục đích gì?

=> Xem hướng dẫn giải

5. Biện pháp bảo vệ nguồn lợi hải sản

Để bảo vệ nguồn lợi hải sản cần thực hiện những biện pháp nào? Vì sao?

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động luyện tập

Chọn các cụm từ sau để điền vào chỗ trống cho phù hợp

Các cụm từ: ô nhiễm môi trường, khai thác, xóa đói giảm nghèo, giảm sút, xã hội, ô nhiễm trâm trọng, đất nước, kinh tế, khu vực sinh sống, giảm đi ngư dân, quá mức.

- Sản lượng ..... (1)....... nhiều loại hải sản bị ......(2).... nghiêm trọng

- Môi trường sinh thái bienr đang đứng trước nguy cơ bị .......(3).........

- Sự suy giảm hệ sinh thái biển đã có những tác động không nhỏ đến kế hoạch phát triển..... (4)...... của đất nước cũng như nguồn sinh kế của cộng đồng .....(5)........ ven biển.

- Những nguyên nhân chủ yếu hây suy giảm hệ sinh thái biển là do khai thác .....(6)........, tình trạng .....(7) ngày càng gia tăng, sự tàn phá các .......(8)..... của các loài tăng lên.

- Bảo vệ nguồn lợi hải sản là một trong những vấn đề sống còn của ....(9)....... là nhiệm vụ của tất cả mọi người, gắn liền với cuộc đấu tranh ......(10)..... ở mỗi quốc gia.

=> Xem hướng dẫn giải

2. Đề xuất và điền vào bảng dưới đây công việc nên làm/ không nên làm trong khai thác, bảo vệ nguồn lợi hải sản:

Việc nên làmViệc không nên làm

=> Xem hướng dẫn giải

D. Hoạt động vận dụng

1. Tình huống: Nhà Thanh ở cạnh khu đầm phá ven biển, đầm này có rất nhiều cá. Thỉnh thoảng bạn Thanh thấy có một nhóm người mang chất nổ đến đánh bắt cá. Sau tiếng nổ, cá nổi trắng một khoảng lớn trên mặt đầm

Theo em, bạn Thanh nên làm gì để góp phần bảo vệ nguồn lợi hải sản của đầm?

A. Làm biển cấm đánh bắt cá

B. Báo cáo với cơ quan chức năng, đề xuất biện pháp ngăn chặn

C. Vận động người dân không ăn cá đánh bằng chất nổ

D. Làm ngơ, coi như không biết gì.

b. Trong trường hợp trên, em sẽ thuyết phục những người đánh bắt cá như thế nào để họ không làm như vậy nữa?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Đề xuất những biện pháp bảo vệ, phát triển nguồn lợi, hải sản ở địa phương em?

=> Xem hướng dẫn giải


 • 57 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021