Quan sát các hình ảnh sau và cho biết chúng có mỗi liên hệ gì với các vấn đề liên quan đến rừng

  • 1 Đánh giá

2. Tình hình rừng ở nước ta

Quan sát các hình ảnh sau và cho biết chúng có mỗi liên hệ gì với các vấn đề liên quan đến rừng

(trang 37, 38 sgk)

b. Sắp xếp các hình ảnh ở hình 6.1 theo các nhóm nội dung:

  • Tài nguyên rừng của nước ta rất phong phú về số lượng và chủng loại: ...................................
  • Hiện nay, ở nhiều nơi, rừng đang bị tàn phá nghiêm trọng: ......................................................
  • Việc khai thác bừa bãi đã làm cho môi trường bị ô nhiễm nặng, gia tăng lũ lụt, hạn hán, sạt lở đất, gây biến đổi khí hậu: .......................
  • Những rừng đang trồng mới: ...................................................................

Bài làm:

b. Sắp xếp các hình ảnh ở hình 6.1 theo các nhóm nội dung:

  • Tài nguyên rừng của nước ta rất phong phú về số lượng và chủng loại: hình A, hình B, hình C, hình D, hình G.
  • Hiện nay, ở nhiều nơi, rừng đang bị tàn phá nghiêm trọng: hình E, hình K
  • Việc khai thác bừa bãi đã làm cho môi trường bị ô nhiễm nặng, gia tăng lũ lụt, hạn hán, sạt lở đất, gây biến đổi khí hậu: hình H, hình I, hình M
  • Những rừng đang trồng mới: hình L, hình N
  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải công nghệ 7 VNEN