Chia sẻ với người thân các phương pháp thu hoạch, bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm trồng trọt đã được học

  • 1 Đánh giá

2. Chia sẻ với người thân các phương pháp thu hoạch, bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm trồng trọt đã được học

Bài làm:

Các phương pháp:

Thu hoạch: hái, cắt, nhổ đào bằng phương pháp thủ công hoặc cơ giới.

Bảo quản nông sản:

  • Phương pháp bảo quản thông thoáng
  • Phương pháp bảo quản kín
  • Phương pháp bảo quản lạnh
  • Phương pháp bảo quản bằng hóa chất, chiếu xạ, bảo quản trong môi trường khí biến đổi,....

Chế biến nông sản:

  • Phương pháp sấy khô
  • Phương pháp chế biến thành bôt
  • Phương pháp muối chua và đóng hộp
  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải công nghệ 7 VNEN