Hoàn thiện phiếu học tập theo mẫu:

  • 1 Đánh giá

b, Biện pháp cải tạo và bảo vệ đất trồng

Đọc thông tin

Hoàn thiện phiếu học tập theo mẫu:

Biện pháp cải tạo, bảo vệ đất trồng

Mục đích

Cày sâu bừa kĩ kết hợp bón phân hữu cơ

Làm ruộng bậc thang

Trồng xen cây phân xanh giữa các băng cây công nghiệp

Bón vôi

Bài làm:

Biện pháp cải tạo, bảo vệ đất trồng

Mục đích

Cày sâu bừa kĩ kết hợp bón phân hữu cơ

Tăng bề dày lớp đất trồng, chôn vùi cỏ dại hoặc những gì còn sót lại từ mùa vụ trước khiến chings bị phân hủy và tăng độ phì nhiêu cho đất, làm đất tơi xốp thoáng khí

Làm ruộng bậc thang

Chống xói mòn, chống rửa trôi nhằm giữ lại chất dinh dưỡng cho đât

Trồng xen cây phân xanh giữa các băng cây công nghiệp

Tăng độ che phủ đất, chóng xói mòn, góp phần cải taọ độ phì nhiêu của đất, tăng năng suất cây trồng

Bón vôi

Đối với các loại đất chua, việc bón vôi sẽ giúp giảm độ chua của đất. Ngoài ra còn cung cấp canxi cho đất và làm tăng khả năng phát triển bộ rễ của cây trồng.

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải công nghệ 7 VNEN