Kể tên các công việc cần làm khi gieo trồng và chăm sóc một loại cây trồng mà em biết

  • 1 Đánh giá

A.Hoạt động khởi động

Kể tên các công việc cần làm khi gieo trồng và chăm sóc một loại cây trồng mà em biết

Bài làm:

Các công việc cần làm khi gieo trồng và chăm sóc một loại cây trồng mà em biết như:

  • Cày đất
  • Bừa và đập đất
  • Lên luống
  • Tưới nước và bón phân
  • Ủ mầm
  • ...
  • 61 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải công nghệ 7 VNEN