Kể tên những sản phẩm cây trồng được xuất khẩu nhiều ở nước ta? Phát triển những cây trồng có giá trị xuất khẩu đem lại những lợi ích gì?

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Lợi ích của việc trồng cây có giá trị xuất khẩu

  • Kể tên những sản phẩm cây trồng được xuất khẩu nhiều ở nước ta?
  • Phát triển những cây trồng có giá trị xuất khẩu đem lại những lợi ích gì?

Bài làm:

  • Những sản phẩm cây trồng được xuất khẩu nhiều ở nước ta là: Gạo, hạt điều, sắn, hạt tiêu, chè, cao su...
  • Phát triển những cây trồng có giá trị xuất khẩu đem lại những lợi ích:
    • Đem lại nguồn thu ngoại tệ cho địa phương, đất nước
    • Góp phần tạo công ăn việc làm cho nhiều người lao động, góp phần cải thiện đời sống của những người làm nghề trồng trọt.

  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải công nghệ 7 VNEN