Xếp tên các máy đã cho vào cột trong bảng dưới đây sao cho phù hợp

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

1. Làm bài tập trả lời câu hòi:

a. Xếp tên các máy đã cho vào cột trong bảng dưới đây sao cho phù hợp

xe bốc xếp gỗ máy xẻ gỗ ở lớn

cưa cắt cây cắt cành xe vận chuyển gỗ tự xếp dỡ

máy xẻ gỗ cỡ nhỏ máy đào hố trồng cây

máy sao chè máy tưới cà phê

xe kéo gỗ máy rang, xay cà phê

cưa cầm tay máy đóng gói cà phê

hệ thống cưa xẻ gỗ máy nghiền bột gỗ

máy sấy gỗ máy hái chè

máy ép mùn cưa máy bào gỗ

máy cắt cỏ máy vun xới

máy bơm nước hệ thống dàn tưới cây

xe vận chuyển

Máy dùng trong trồng cây

Máy dùng trong thu hoạch

Máy dùng trong chế biến

b. Máy nông nghiệp và máy lâm nghiệp có những điểm nào giống nhau?

Bài làm:

a.

Máy dùng trong trồng cây

Máy dùng trong thu hoạch

Máy dùng trong chế biến

Máy đào hố trồng cây, máy cắt cỏ, máy vun xới, máy bơm nước, hệ thống dàn tưới cây

Xe bốc xếp gỗ, cưa cắt cây, cành cây, xe vận chuyển tự xếp dỡ, xe kéo gỗ, cưa máy cầm tay, máy hái chè, xe vận chuyển gỗ

Máy xẻ gỗ cỡ lớn, máy xẻ gỗ cỡ nhỏ, máy sao chè, máy tưới cà phê, máy rang xay cà phê., máy đóng gói cà phê, hệ thống cưa xẻ gỗ, máy nghiền bột gỗ, máy sấy gỗ, máy éo mùn cưa, máy bào gỗ

b. . Máy nông nghiệp và máy lâm nghiệp đều giống nhau về cấu tạo gồm 4 phần chính phần truyền lực, phần di động, phầm thuyết bị công tác và phần động lực

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải công nghệ 7 VNEN