Kể tên những loại thủy sản được nuôi trồng và khai thác mà em biết. Sắp xếp các loại thủy hải sản đó theo nhóm sống ở ao hồ, sông ngòi nội địa ( nước ngọt), sống trong vùng ven biển( nước lợ) và ở vùng biển( nước mặn)

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động khởi động

1. Liên hệ với thực tế trả lời các câu hỏi sau:

a. Kể tên những loại thủy sản được nuôi trồng và khai thác mà em biết. Sắp xếp các loại thủy hải sản đó theo nhóm sống ở ao hồ, sông ngòi nội địa ( nước ngọt), sống trong vùng ven biển( nước lợ) và ở vùng biển( nước mặn)

b. Kể tên những loại máy ngư nghiệp mà em biết

c. Hãy phân chia các máy ngư nghiệp theo từng nhóm hải sản nêu trên

Bài làm:

a. Kể tên những loại thủy sản được nuôi trồng và khai thác mà em biết:

  • Nhóm sống ở ao hồ, sông ngòi nội địa ( nước ngọt): tôm, cua, cá chép, cá diêu hồng, cá lóc, cá diếc,...
  • Nhóm sống trong vùng ven biển( nước lợ) cá bơn mắt phải, cá hồng, cá tuyết
  • Nhóm ở vùng biển( nước mặn): cá thu, trai, tôm biển, bề bề, cua biển, ghẹ,...

b+c

  • Nhóm dùng trong vùng ven biển( nước lợ): thuyền máy
  • Nhóm dùng ở vùng biển( nước mặn): máy dò cá, máy kéo lưới, máy lạnh
  • 69 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021