Quan sát những hình ảnh dưới đây và liên hệ với các thông tin vừa đọc, thảo luận để hoàn thành bảng sau. Xem ví dụ về cây đước

  • 1 Đánh giá

4. Một số loại cây rừng được trồng phổ biến ở nước ta

Quan sát những hình ảnh dưới đây và liên hệ với các thông tin vừa đọc, thảo luận để hoàn thành bảng sau. Xem ví dụ về cây đước

Bài làm:

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021