Công nghệ VNEN 7 bài 1: Mở đầu về nông nghiệp

  • 1 Đánh giá

Giải bài 1: Mở đầu về nông nghiệp - Sách VNEN công nghệ lớp 7 trang 4. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động

  • Nông nghiệp đem lại những lợi ích gì cho con người và xã hội?
  • Theo em, làm thế nào để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Khái niệm, tầm quan trọng của nông nghiệp

  • Nông nghiệp có những lĩnh vực chủ yếu nào?
  • Tại sao nói nông nghiệp có vai trò đặc biệt quan trọng đối với con người xã hội?

=> Xem hướng dẫn giải

Chọn cụm từ thích hợp dưới đây để điền vào chỗ chấm (....) làm tiêu đề cho mỗi hình ảnh ở hình 1

(trồng cây bưởi, trồng cây bông, trồng cây lúa, chế biến thực phẩm, chăn nuôi bò sữa, trồng rau, chăn nuôi lợn, chăn nuôi gà, trồng hoa).

=> Xem hướng dẫn giải

Sắp xếp những hình ảnh ở hình 1 vào các lĩnh vực nông nghiệp trong bảng sau cho phù hợp:

Các lĩnh vực nông nghiệpGồm các hình ảnh
Trồng trọt
Chăn nuôi
chế biến nông sản

=> Xem hướng dẫn giải

2. Vài nét về nông nghiệp nước ta

  • Nông nghiệp nước ta có những tiến bộ như thế nào?
  • Nông nghiệp nước ta còn có những điểm hạn chế nào? Em hãy thử đề xuất cách khắc phục những hạn chế đó?

=> Xem hướng dẫn giải

3. Triển vọng của nông nghiệp nước ta

  • Nêu những lợi thế về nông nghiệp của nước ta?
  • Địa phương em có lợi thế nào về nông nghiệp? Có thể đề xuất biện pháp để phát huy những lợi thế đó?

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động luyện tập

1. Đánh dấu x vào cột Đúng hoặc Sai cho phù hợp với các câu hỏi sau:

Làm thế nào để phát huy tiềm năng nông nghiệp của nước ta?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Viết một đoạn văn ngắn (khoảng 7 - 10 câu) nói về ý tưởng, mong ước của em đối với nông nghiệp ở địa phương em hoặc nông nghiệp nước ta

=> Xem hướng dẫn giải

D. Hoạt động vận dụng

1. Tìm hiểu ở địa phương em hiện nay đang nuôi, trồng những loại vật nuôi, cây trồng nào? Việc trồng trọt, chăn nuôi mang lại những lợi ích gì cho gia đình, địa phương em?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Sưu tầm những câu ca dao, tục ngữ nói về tầm quan trọng của nông nghiệp

=> Xem hướng dẫn giải

3. Quan sát, tìm hiểu các hoạt động nông nghiệp ở gia đình, địa phương và đề xuất những việc nên làm, không nên làm trong sản xuất nông nghiệp nhằm đem lại nhiều lợi ích hơn cho gia đình, địa phương em. Ghi lại những điều quan sát, tìm hiểu được.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 25 lượt xem