Nêu những lợi thế về nông nghiệp của nước ta? Địa phương em có lợi thế nào về nông nghiệp? Có thể đề xuất biện pháp để phát huy những lợi thế đó?

 • 1 Đánh giá

3. Triển vọng của nông nghiệp nước ta

 • Nêu những lợi thế về nông nghiệp của nước ta?
 • Địa phương em có lợi thế nào về nông nghiệp? Có thể đề xuất biện pháp để phát huy những lợi thế đó?

Bài làm:

Những lợi thế về nông nghiệp của nước ta:

 • Lợi thế về tự nhiên:
  • Nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa
  • Có nhiều loại địa hình khác nhau: đồng bằng, miền núi, trung du, cao nguyên...và có các mùa khác nhau.
 • Lợi thế khác:
  • Nhân dân ta cần cù, chịu khó, thông minh và có nhiều kinh nghiệm sản xuất.
  • Nhà nước ta quan tâm và có nhiều chính sách hỗ trợ để phát triển nông nghiệp
  • Khoa học công nghệ ngày càng phát triển, được ứng dụng nhiều trong sản xuất nông nghiệp.

Địa phương em có những lợi thế về nông nghiệp là:

 • Có nhiều diện tích vùng đồi và đồng bằng.
 • khí hậu có 4 mùa rõ rệt

Biện pháp để phát huy những lợi thế đó là:

 • Tận dụng đất đồi để trồng rừng, trồng cây công nghiệp ngắn ngày, cây ăn quả.
 • Đồng bằng trồng lúa nước và các loại cây lương thực.
 • 254 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải công nghệ 7 VNEN