Phân biệt độ đọc của thuốc hóa học theo kí hiệu và biểu tượng trên nhãn mác

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

Phân biệt độ đọc của thuốc hóa học theo kí hiệu và biểu tượng trên nhãn mác

Giáo viên chuẩn bị một số nhãn mác thuốc của 3 nhóm độc đánh số thứu tự từ 1 đến hết

Nhận nhãn mác thuốc từ giáo viên

Em hãy sử dụng những thông tin vừa đọc được kết hợp theo kinh nghiệm của bản thân hoàn thành phiếu học tập theo mẫu sau bằng cách đánh dấu x vào cột phù hợp:

Mẫu số

Rất độc

Độc cao

Cẩn thận

1

2

3

Bài làm:

Tùy theo từng giáo viên sẽ có cách đánh dấu khác nhau. Khi phân biệt, các em có thể phân biệt các nhóm dựa vào những đặc điểm sau:

  • Nhóm 1: “Rất độc”,”nguy hiểm” kèm theo đầu lâu xương chéo trong hình vuông đặt lệch, hình tượng màu đen trên nền trắng có vạch màu đỏ dưới cùng
  • Nhóm2: “Độc cao” kèm theo chữ thập màu đen trong hình vuông đặt lệnh, hình tươợng màu đen trên nềntrắng có vạch màu vàng ở dưới cùng
  • Nhóm 3: “Cẩn thận” kèm theo hình vuông đặt lệch có thể có vạch rời hoặc không, có vạch xanh nước biển ở dưới
  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021