Căn cứ vào số liệu trong bảng, hãy so sánh năng suất và chất lượng sản phẩm của các vật nuôi trên

  • 1 Đánh giá

3. Vai trò của giống trong chăn nuôi

a. Đọc thông tin:

b. Thực hiện nhiệm vụ sau:

Câu 1: Căn cứ vào số liệu trong bảng, hãy so sánh năng suất và chất lượng sản phẩm của các vật nuôi trên

Câu 2: Chọn từ hoặc cụm từ cho sẵn, rồi điền vào chỗ chấm phù hợp trong đoạn văn sau (1 cụm từ có thể sử dụng nhiều lần):

giống mới, chọn lọc và nhân giống, giống vật nuôi, ảnh hưởng quyết định

giống vật nuôi có.........(1)...... đến năng suất và chất lượng sản phẩm chăn nuôi. Muốn chăn nuôi có hiệu quả phải chọn (2)............phù hợp mục đích. Muốn có giống vật nuôi tốt, con người không ngừng (3) ................. để ngày càng nâng cao phẩm chất các(4) ...............đã có và tạo thêm (5)............ tốt hơn

Bài làm:

Câu 1: So sánh:

  • Gà Lơ go có năng suất chất lượng lớn hơn so với gà ri bởi lượng trừng/1 năm của chúng lớn hơn và gấp khoảng 3 đến 3,5 lần so với lương trứng gà ri thông thường
  • Bò sữa Hà Lan có tỉ lệ mỡ trong sữa thấp hơn so với bò Sin nhưng năng suất lớn hơn so với năng suất của bò Sin cụ thể có tỉ lệ lượng sữa trong 1 chu kì gấp khoảng 3,5 đến gần 4 lần lượng sữa của bò Sin trong một chu kì

Câu 2:

Giống vật nuôi có (1) ảnh hưởng quyết định đến năng suất và chất lượng sản phẩm chăn nuôi. Muốn chăn nuôi có hiệu quả phải chọn (2) giống vật nuôi phù hợp mục đích. Muốn có giống vật nuôi tốt, con người không ngừng (3) chọn lọc và nhân giống để ngày càng nâng cao phẩm chất các(4) giống vật nuôi đã có và tạo thêm (5) giống mới tốt hơn

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải công nghệ 7 VNEN